Büyükkarıştıran OSB Hakkında

Bölgemizin Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında 15.05.2014 tarihinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri genel Müdürlüğü'nce 297 sicil numarası Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölgesi adıyla tüzel kişiliği ilan edilmiştir.

Tüzel kişiliğinin ardından ıslah şartları yerine getirilmiş ve 27.02.2018 tarihinde ıslah ibaresi kaldırılarak Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi olarak tüzel kişiliği kazanmıştır. Büyükkarıştıran OSB'nin bir kısmı Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Büyükkarıştıran Belediye sınırlarında kalmakla birlikte bir kısmı (5 adet tesis) Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi sınırlarında kalmaktadır. Ayrıca Islah OSB aşamasında alanın batısında bulunan yaklaşık 170 dönüm büyüklüğündeki 431ada 125parsel nolu taşınmaz Atıksu Arıtma Tesisi yapılmak üzere onaylı sınır kapsamına alınmıştır. Planlama alanında Büyükkarıştıran belediye sınırları içerisine rastlayan alanda.

Büyük bir bölümü Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Belediyesi, bir kısmı ise Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi sınırları içerisinde, D-100 Karayolu ve bu yolu Muratlı İlçesine bağlayan D-565 Karayolu üzerinde bulunan sanayi tesislerini kapsayan alanda kurulması önerilen Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 596 ha alan içerisinde bulunan ve 36 tane sanayi kuruluşunun 31 tanesi Kırklareli İli, 5 tanesi Tekirdağ İli sınırları içerisinde yer almaktadır. Lüleburgaz'a 20 km Kırklareli İl merkezine 80 km, Çorlu İlçesine 25 km, Muratlı İlçesine 18 km, Tekirdağ İline 45 km ve İstanbul İline 120 km mesafededir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgemiz Çorlu Sivil Havaalanına 35 km, İstanbul Atatürk Havalimanına 135 km, Tekirdağ Limanlarına 45 km, İstanbul Limanına 130 km, Kapıkule Gümrük Kapısına 110 km, Hızlı tren triyaj ve istasyona 4 km, (yapım aşamasında) mesafesinde bulunmaktadır. Bölgemizde üretimde bulunan firmaların ağırlıklı sektörleri; tekstil ve kumaş imalatı, mutfak eşyaları, enerji üretimi,otomotiv ve metal üretimi kapsamaktadır.

Müdürlüğümüz Büyükkarıştıran Belediyesi , Muratlı belediyesi (5 tesis için) Kırklareli İl özel idaresi yetkilerini devir alarak bölge içerisindeki parsel sahiplerine Yapı Kullanma ve GSM Ruhsatları, İmar Durumu, yeni Yapı Ruhsatı İlave ve Tadilat Yapı Ruhsatı, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı v.b. vererek tek ofis mantığı ile hareket ederek Sanayicimizin ve yatırımcıların işlerinin hızlanması yönünde gayret göstermektedir. Bölgemizde yapılacak olan 40.000m³/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi ve alt yapı ve inşaat çalışmalarımıza bir an evvel ivme kazandırarak eksiklerimizi de tamamlayıp ülkemizin seçkin osblerinden birisi olmayı hedeflemekteyiz.

Saygılarımızla