Büyükkarıştıran Atıksu Arıtma Tesisi

20 Mayıs 2019, Pazartesi
1932

Büyükkarıştıran Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) için  431 ada 125 parsel nolu taşınmaz Büyükkarıştıran OSB tarafından satın alınmıştır.