Büyükkarıştıran Atıksu Arıtma Tesisi

Büyükkarıştıran Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) için  431 ada 125 parsel nolu taşınmaz Büyükkarıştıran OSB tarafından satın alınmıştır.